Spor Kunsten 2018
Sporkunsten.dk
Østjyske kunstnere åbnede deres værksteder den 6. og 7. oktober 2018 fra 11-17.

Se billeder af de deltagende værksteder
her