Back   62 of 72   Previous | Next  

Veststrand
119x121cm
Jordemoderforeningen, Sankt Annæ Plads - Kvæsthusgade, København