Back   39 of 50   Previous | Next  

Liggende træ og mur
gouache 42x63cm; rammemål 58x78cm
priv.eje