Back   43 of 50   Previous | Next  

Bro

160x200cm
Sydslesvigsk Forening, foyeren til kulturhuset "Slesvighus", Lollfod (Lollfuss) i Slesvig by. Indgang fra Flensburger Str.

"Bro" er tænkt som en markering af et sted, hvor mennesker - på trods af forskelle i holdninger, nationalitet og religion - kan mødes i fred og fordragelighed.